Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czarnocin  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Czarnocin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czarnocin.

Mapa Geoportal Czarnocin
Mapa z granicą gminy Czarnocin

Dane urzędu

Urząd Gminy CzarnocinCzarnocin 100Czarnocin, 28-506

Tel: 41 3512028 wewn. 30

Fax: 41 3512029

E-mail: ug@czarnocin.com.pl

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Numer TERYT gminy Czarnocin: 2603022

Witryna: www.czarnocin.com.pl

Władze lokalne: Wójt Maria Kasperekug@czarnocin.com.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Czarnocina

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Czarnocin to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Czarnocin na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Czarnocina, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Czarnocina, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Czarnocina

Gmina Czarnocin w liczbach

Powierzchnia gminy Czarnocin*

70 km2

1959 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czarnocin*

3 723 mieszkańców

2198 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czarnocin*

53 mieszkańców na km2

1473 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czarnocin

Geoportal Czarnocin prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Czarnocin, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Czarnocin.

Dostęp do danych Geoportalu Czarnocin

Jak powstał Geoportal gminy Czarnocin?

Geoportal Czarnocin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czarnocin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Czarnocin.

Geoportal Czarnocin umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Czarnocin oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Czarnocin, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czarnocin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czarnocin?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Czarnocin ( EGIB gminy Czarnocin);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Czarnocin);
 • Rejestr MPZP gminy Czarnocin (MPZP gminy Czarnocin);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Czarnocin;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Czarnocin;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Czarnocina.
Informacje na Geoportalu Czarnocin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czarnocin?

Korzyści z Geoportalu Czarnocin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czarnocin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czarnocin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czarnocin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czarnocinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czarnocina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czarnocin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czarnocin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czarnocin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czarnocina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czarnocina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czarnocin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czarnocin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czarnocinie.

  Geoportal gminy Czarnocin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czarnocin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czarnocinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czarnocin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czarnocinie.

  W Geoportalu Czarnocin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czarnocin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czarnocinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czarnocin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czarnocin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czarnocin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czarnocin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czarnocin. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czarnocin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czarnocin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czarnocin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czarnocinie. W Geoportalu gminy Czarnocin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czarnocinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czarnocin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czarnocin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Czarnocin.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Czarnocin, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Czarnocin. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Czarnocin.

 • Zabytki w gminie Czarnocin

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Czarnocin. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Czarnocin oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Czarnocin.

 • Informacje o wyborach w gminie Czarnocin

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Czarnocin. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Czarnocin i wiele istotnych informacji.

Geoportal Czarnocin dla mieszkańców

Geoportal Czarnocin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czarnocin. Na mapie Czarnocina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czarnocin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czarnocin. Korzystając z map Geoportalu gminy Czarnocin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czarnocin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czarnocin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czarnocin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu